Het Blauwe Huis

Het Blauwe Huis wil meer zijn dan alleen een productiebedrijf. Veel meer zelfs. Onze prioriteit ligt in de verantwoordelijkheid dragen voor levensvormen en levensprocessen van de aarde.

Het is voor ons ook belangrijk een bijdrage aan de agrarische cultuur te leveren en mee te werken aan duurzaamheid en gezonde sociale verhoudingen. Samen met onze leveranciers en afnemers proberen wij dit te verwezenlijken.

Country: Netherlands

Website: http://hetblauwehuiskruiden.nl/


Back